Stora vägen, fram till ”vår väg”

är Christer Abrahamsson kontaktperson för, har man synpunkter lämnas de till honom. Christer ser också till att plogning beställs.

Bryggorna

Bryggorna, ansvarar Lars Wiklund  och Per Carlsson för.
Lars Wiklund är Nyckelansvarig. Regler för nyckelhantering (inkl kvitto).
Jonas Friedmann är kontaktpersoner för DNA märkning

"VÅR VÄG"

Kontrakt med Krister Hedlund till 2024. 

POSTLÅDORNA

Postlådorna, har Monica Sydling-Wiklund hand om, d.v.s. hålla kontakt med posten varje vår och då meddela vilka som har lådor och i vilken ordning de sitter

AVLOPP LÖTGÄRDET

Roland Gustavsson  är kontaktperson för avloppsanläggningen.
När det gäller den nya förrättningen är det Jonas Friedmann samt Lars Fredriksson som är kontaktpersoner