Information från Ordföranden

Till medlemmarna i St Getterö och Lötgärdets samfällighet

Hej,

Lite info enligt nedan.

Hemsida,
kommer troligen under våren, där kommer info att då presenteras, så ni slipper få långa mail och kan gå in och läsa vid behov, utan att spara info.

Statligt bidrag till vägunderhåll
Ansökan inlämnades i höstas, det innebär att trafikverket behandlar ärendet under 2015 för att om det blir godkänt börja betala ut 2016

Möte med kommunen avseende dispensansökan strandskydd
Den 12/2 träffade jag, Ragnar, Bo Sandström och Rolle kommunens representant Lars Pettersson. Lars var från kommunens sida positiv till våra förslag, förutom utfyllnad mellan bryggorna, som kommer att ändras till någon form av brygga istället. Styrelserna för samfälligheterna informerades därefter om mötet.

Ragnar och Gudrun jobbar med att färdigställa ansökan, som i bästa fall är behandlad av kommunen på 4 veckor, efter att den kommit kommunen tillhanda. Dispensansökan kommer att delas upp i ett antal punkter. Bodar, bryggor, strand vid olika platser. Detta efter tips från kommunens handläggare.

”Intresseanmälan”
Senast den 1/4 önskas nya intressenter ha talat om för Ragnar och mig, att man vill ha en del i en sjöbod. Detta för att Ragnar ska kunna börja planera bygglovet. Man får då också tala om man vill bygga själv eller anlita någon. Detta kan då planeras så att bodarna byggs med 2-4 delar beroende på antal intressenter, och om man vill bygga själv eller inte. Ni som redan anmält intresse, vänligen bekräfta ert intresse igen. Vår entreprenör på orten, Krister Frank, är villig att lämna offert på byggandet.

Kostnader för materialet är enligt tidigare 1700-2000:-/kvm. Boden beräknas bli 3-4 kvm, en kostnad för markberedning tillkommer.  Till detta kommer dispenskostnad och bygglovskostnad om c:a 1000: - per andel. Denna kommer att begäras in så snart dipensansökan är färdig, och vi ser vad vi får göra. Hur vi sen gör beror på hur många som vill bygga själv.

Bryggor
Förlängning av bryggor ingår också i ansökan. Om det går igenom har vi möjlighet till 12 nya platser. Jag önskar att bryggansvariga börjar fundera på byggnation och fördelning av platser mm, gärna ett förslag till styrelsemötet 9/5.  

Arbetsdagen 9/5
Önskar in uppgifter på vad ni anser ska göras på arbetsdagen, och även personer som kan tänka sig planera och leda arbetet lite. Jag kommer att köpa in två vassklippare, modell kratta. Det behövs någon som funderar lite på ny uppsättning av postlådor, d.v.s. inte lådorna utan ställningen.

Förslag, motioner 
Inlämnas senast 10/4.

Möte Lötgärdets samfällighet.
På styrelsemötet den 9/5 kommer jag att föreslå att vi ”startar upp” GA 10 som vi pratade om vid mötet i höstas. Efter arbetet den 9/5 önskar jag att vi har ett möte om bl.a. detta så vi kan lyssna av vad vi vill göra. Intresserade från ”ön” får naturligtvis närvara.

Ritning på en översikt över området och bod finns på denna länk


Med vänlig hälsning

Jonas

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter