Information från ordföranden 14 Februari

Till medlemmarna i Stora Getterö och Lötgärdets samfällighetsföreningar

Avgifter                                                                                                                  
Enligt beslut sen tidigare kommer nu avgifter i februari. Detta för att behovet av underhåll mm är på våren. En rutin för avgifter har beslutats som innebär att om avgiften inte är betald efter två påminnelser överlämnas ärendet till juridiken. Vi hoppas naturligtvis att slippa detta.  

Båtmotorstölder
Om jag inte är felunderrättad så stals fyra båtmotorer förra säsongen. Förslag för att förhindra detta i framtiden mottages gärna. Ett har varit att sätta en låst bom efter säsongen vid infarten till vår väg. Personligen tror jag inte detta är görligt av flera skäl. Bl.a. har vi fast boende, sophämtning året om. Ambulans och andra utryckningsfordon behöver komma fram utan fördröjning. Jag önskar om möjligt kopior på anmälan till polis eller försäkringsbolag. Detta om vi i framtiden önskar kamerabevakning, så behövs dokument som bifogas ansökan till Länsstyrelsen.

Strandskyddsdispens
Länsstyrelsen har då efter 7,5 månader och ett antal påtryckningar i olika nivåer, lyckats godkänna vår ansökan om bryggor och sjöbodar. Allt måste dock gå en gång till genom den kommunala byråkratin, där bygglov ska behandlas. Detta skulle ha skett den 23/2, men kommunen passade på att ändra datum till den 16/2, vilket gjorde att detta kanske inte hinns med. Så fort detta är på plats kommer de som beställt brygga och/eller bod behöva betala in sin del. 
Det kommer att röra sig om c:a 12500: - för bryggdel exkl. bom, som jag tänkte att vi sköter separat. För bodarna, troligen c:a 1000: -/andel som ska täcka bygglovsavgift och markberedning. Resterande belopp av tidigare inbetalt 1000: - kommer också att användas till det. Inköp av material får respektive ”bod” arrangera själv. De fyra som ska ”renovera” gamla sjöboden behöver troligen inte betala in något mer, då ingen markberedning behövs. Det är viktigt att dessa pengar kommer in i tid, då samfälligheten inte är någon bank, och jag tänkte vänta med beställning till samtliga betalt.

Bryggor 
Efter en djupdykning i gamla dokument och ett antal kontakter med Lantmäteriet, är min syn på saken att samfälligheten är skyldig att anordna två platser till fastigheter som aldrig fick några. Enligt förrättningen ska det finnas 49 platser. Det har aldrig funnits mer än 47. Detta ärende får styrelsen lösa under våren. Men det blir en kostnad som tillkommer. Finner styrelsen att kassan blir alltför tunn efter brygginvesteringen kommer eventuellt en extradebitering till hösten att föreslås.
Lantmäteriet ska ha duktigt betalt för att ändra i dokumenten och ändra andelar i bryggorna, det går att låta bli. Dom kan heller inte tala om hur mycket. (Södra Finnö vägförening har valt att inte ta upp nya fastigheter, detta då förrättningskostnaderna överstiger vad skulle kunna få in i avgifter). Men om någon vän av ordning i så fall skulle opponera sig blir vi skyldiga till det. Ett annat sätt är att avsluta gemensamhetanläggningen och bilda en ”bryggförening”. Avtal måste då slutas med varje platsinnehavare, detta tål att fundera på. 
Enligt den information jag har, så har en brygga har en livslängd på 45-50 år beroende på skötsel. Föreningen har tidigare valt att inte fondera medel för en ny brygga utan bara för underhåll. Detta innebär att en struktur måste tas fram för nyinvestering när ny och gammal brygga byggs ihop.                      
Ett av alternativen är att radikalt höja avgifterna för ”gamla” delen, så medel finns för ny brygga om 25 år. Finns synpunkter på ovanstående, så kontakta styrelsen.

Vägen
Efter c:a 16 månader så kom till sist trafikverket och inspekterade vår väg. Det finns en förhoppning att vi får 40 % i bidrag för åtgärder att iordningställa brister, och därefter 40 % i årligt driftbidrag. Jag som är lat, har också ställt frågan till Södra Finnö samfällighet, som sköter stora vägen om det finns möjlighet att gå upp i den, när vi väl får bidrag, så slipper vi den administrationen. 
Om en bom sätts upp vid infarten drar trafikverket in sina bidrag. För övrigt är skötsel av vägen och dess närhet något som är ganska tungt. Våra ”arbets/städdagar” räcker enligt mig inte riktigt till. Detta är ingen kritik mot någon utan det är bara att konstaterande att vi blir äldre och har fler intressen, jag själv inte varit synlig tidigare vid dessa dagar. Idéer och tankar kring detta är välkomna.

Avlopp
Då det finns ett antal frågeställningar efter tillsynen förra året, så har jag kontaktat Magnus Larsson, miljöinspektören som utförde inspektionen. För att inga missförstånd/feltolkningar ska ske, har jag kommit överens med honom att alla frågor han får, sammanställs med svar och skickas till oss i mitten på Mars. Frågorna skickas till magnus.larsson@valdemarsvik.se alt Tel 0123-19171.

Parkeringsplatser vid bryggorna
Jag har kommit överens med Bo Sandström att de två tidigare platser han hyrde ut och de två ytterligare platser han disponerar, tills vidare kan användas som gästplatser, totalt alltså fyra platser.
Tacksam om någon form av markering/skylt visar vilka platser det är tas fram. Detta med beteckningen Getterö 3:1/Gästplats.

Ny detaljplan
Om så inte tidigare informerats, så är troligen det enda sättet att bli av med undantaget i detaljplanen, så att vi slipper söka tillstånd för allt som ska göras vid ”strandremsan”, att ansöka om en ny detaljplan. Då jag vet att det funnits förslag från Bo Sandström, där en ändring av detaljplanen gällande andra delar ingick, så har jag ställt frågan till honom, om det fortfarande är intressant? 
Detta skulle då innebära en möjlighet till lösning av markfrågan och undantaget i detaljplanen. Kommunen ska dock ha betalt för detta. Jag försökte få Länsstyrelsen att ”erkänna”, att detta var ett felaktigt beslut som togs för 40 år sen och att detta borde rättas till utan kostnad.  Tyvärr gick inte det så lätt, utan man hänvisade nu till kommunen.

Bredband, telefoni-täckning
Frågan om bredband har kommit upp. De flesta har nog märkt att täckning på mobilnätet på vissa platser är bristfälligt. Själv har jag en riktantenn för att kunna få tillräcklig fart i det mobila bredbandet, inte ens detta räcker alltid. Jag har tillskrivit något av telekombolagen och påpekat bristen på täckning, att skogen växer och frekvenserna blivit högre, utan att få svar. 
Om jag inte är felinformerad så grävdes det ner rör för ”fiber” i samband med nergrävningen av elnätet på Södra Finnö. Initiativet till detta togs av Söderköpings kommun, och hur långt och var rören lades ner är inte riktigt klart. Jag har varit i kontakt med Leo Enström, verksam i Södra Finnö ekonomiska förening, som driver frågan om bredband. Han lät berätta att även vår del ingick i den del som Söderköpings kommun planerade. För tillfället händer dock inte så mycket då kommunen förhandlar med ett privat bolag om utvecklandet av nätet. Han ser gärna att dom får en kontaktperson från vår förening, intresseanmälan till mig. Det ska finnas en hemsida, men den har jag inte lyckats hitta.

Projektledare efterlyses
Jag skrev tidigare att min ambition var att möjliggöra det vi önskade, inte att genomföra. Jag har inte varit på plats sen jag krockade bilen vid nerresan till städdagen i höstas, och troligen kommer jag inte dit förrän till ordinarie styrelsemöte/städdag i vår. Jag kan förvisso ringa kustbyggarna och beställa, men för nästa kontakt bör det vara någon som är på plats och vet hur vi vill ha det. 
Vi har fått en offert, (om den gäller fortfarande) på 6500: - exkl. moms per bryggmeter. Jag vet att i Stockholm så är priset en tusenlapp lägre!?. Det är fritt fram att föreslå och kontakta andra leverantörer. Det behövs också någon som kontrollerar att markberedningen blir enligt beställning.

Tack
Till sist, ett tack till de som hjälpt till i administrationen gentemot våra myndigheter och även till er andra som aktivt hjälper till med arbetet.

MVH

Styrelsen/gm Jonas

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter