Information från Ordföranden 4 Maj

Till medlemmarna i St Getterö och Lötgärdets samfällighetsföreningar

Hemsida
Hemsidan börjar ta form (tack Eva). Förslag för utvecklande är önskvärda. En liknande sida kan ses på http://www.fargangso.se/

Arbetsdag
Alla som vill är välkomna på arbetsdag, nu på lördag. Korv och kaffe serveras i vanlig ordning. Som tidigare sagts anser jag att vi i styrelsen inte är någon form av arbetsledning. Det som jag tycker bör göras förutom det vanliga är:

  • Vassklippning, Krister Frank har två vassklippare, som föreningen inköpt.
  • Målning av dörr till pumphus, jag köper färg.
  • Iordningställande av pumphus, såsom förråd.
  • Transport av sopor, tunnor om de finns kvar, till soptippen.
  • Planering för iläggande av bojar för större gästbåtar. (iläggning efter styrelsebeslut)
  • Hjälpa till med Korv och kaffe.
  • Planering, flyttning? Postlådor.
  • Lägga nytt trä på gamla brygg/flotten.
  • Kontroll av möjligheten till sommarvatten vid bryggorna, från gamla brunnen.

De två styrelserna har möten på förmiddagen.

Strandskyddsdispensen
Vi väntar trots påstötningar på svar från kommunen. Jag hade hoppats att detta skulle vara klart så vi kunde fortsätta planera arbetena. Jag ska stöta på i veckan igen.

LOVA
Ansökan gällande ”lovabidrag” var tydligen inte komplett. Jag har varit i kontakt med Länsstyrelsen, och det går utmärkt att lämna in en ny ansökan. Vilka projekt som får bidrag beror på vilken effekt på miljön förslaget får. Ett nytt avloppssystem i kustnära trakter ligger bra till, men man konkurrerar med alla andra förslag/ansökningar som inkommit det året. Vi bör kanske göra en omstart på intresseanmälningar för detta projekt.

Bryggor
Så fort som ett ev positivt besked lämnats på ansökan att förlänga bryggorna, kommer en ”intresseanmälan” att skickas ut, för bredare alt ytterligare båtplats.

Möte Lötgärdet
Jag föreslår att vi har ett möte vid bryggorna på söndag 10/5 kl. 14.00, gällande planering av sjöbodarna. Besked lämnas på lördag.

Stämma
P.g.a jobb och utlandsresa har jag inte möjlighet att närvara vid stämman den 4/7, efterlyser någon som kan tänka sig leda den.

Anmälan Arbetsdag
Slutligen, om ni ämnar närvara vid arbetsdagen skicka ett mail till evakarincarlsson@gmail.com senast torsdag och ange hur många ni kommer, så korvarna räcker.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter