Förtydliganden - extra information inför stämman

Hej
Här är några svar på frågor som kommit angående informationen som skickades ut 12 juni. Ansökan angående dispens för stranskydd visar vad som är planerat - även med ritning.

Sjöbodar
Fråga: Är det de de som önskar bod som står för kostnaderna?
Svar: Det stämmer.

Bryggor
Fråga:  Betr bryggor har jag uppfattat att någon utflyttning inte längre är aktuell? Istället ska bryggorna tillbyggas med 10 m vardera till en kostnad om ca 90.000 kr per brygga eller 180.000 kr totalt.  Utifrån bredden 2,5 m per bryggplats tillskapas 8 nya platser per brygga.Stämmer det?
Svar: Det stämmer. Istället för utflyttning blir det en förlängning. Varje förlängning om 10 meter kostar 81250:- totalt 162500:- inklusive moms, för 20 meter.  9 meter går till sex platser om 3 meters bredd som önskats av enskilda medlemmar, 11 meter går till samfälligheten för att kunna flytta ut befintliga platser, 7 meter vid "Bockholmsbryggan" och 4 meter vid "Lötgärdsbryggan". Bedömt är då att alla platser får ett acceptabelt djup.
Fråga: ​ Vem ska betala dessa nya platser?
Svar: Varje meter kostar 8125:-, nya platserna betalas fullt ut av dom som ska disponera dom. totalt 73125:-, + kostnad för nya bommar.
Samfälligheten bekostar 11 meter = 89375:-

Fråga:  Är det så att de som har platser längst in mot bryggfästet, vilka inte fungerar så bra vid lågvatten, utan kostnad ska beredas ersättningsplatser på tillbyggnaden?
Svar: Nej, alla platser flyttas som en enhet utåt, och hamnar på samma plats sju respektive fyra meter längre ut.
Fråga:  Är det så att de platser som inte behövs för att flytta ej fungerande platser ska utbjudas till försäljning till de medlemmar som önskar ytterligare platser? Om ja, efter vilka principer skall prissättningen ske?
Svar: Detta får styrelsen föreslå stämman, som beslutar.
Fråga: Enligt vad jag uppfattat har en bryggplats på Lötgärdsbryggan försvunnit. Vad har hänt med den bryggplatsen?
Är det så att den har försvunnit för att vissa erhållit bredare platser?
Hur regleras det avgiftsmässigt?
Svar: Det stämmer, det är en sak som ska rättas till.
Fråga: Ingår montering av bommar i offerten?
Svar: Nej, det är ett jobb som vi får göra själva

Strandremsan mellan bryggorna
Fråga: Stämmer det att  Stora Getterö GA:3 betalar 50 % av kostnaderna.
Svar: JA

För kallelse till årsstämma se Dokument - Protokoll och Kallelser

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter