Information från Ordföranden 15 September

Till medlemmarna Stora Getterö samfällighet     
Överprövning kommunens beslut
Länsstyrelsen jobbar på, och i bästa fall är det färdigbehandlat före arbetsdagen, rättsenheten ska också tycka till. Då jag inte tyckte det verkade vettigt att tillämpa lagen om strandskydd inom ett etablerat fritidshusområde, har jag ställt lite frågor om detta, Länsstyrelsen återkommer.

Vattenpump
Avser köpa in en vattenpump för att använda vid bl.a. eldning och båtupptagning. Avsikten är att kunna använda sjövatten. Möjligen kan vi använda gamla brunnen också. Finns det kunskaper hos någon, vänligen hör av er, senast 21/9. Mina egna efterforskningar har bara hittat en pump som är tillverkad för saltvatten (dyr), men samtidigt säger försäljare av pumpar, att bräckt vatten går bra med en genomsköljning efter säsongen, och där är utbudet stort. http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/bevattning-och-pumpar/pumpar/#display=0&page=0&sort=0

Arbetsdagen 3 oktober, kl 10.00

  • Behövs som vanligt någon/några som arrangerar förtäringen.
  • En död tall behöver fällas, småbjörkarna vid bryggan.
  • Om vi orkar, ge oss på slyn, norr om bryggorna.
  • Städa ur, bygga hyllor i pumphuset
  • Förtöja (gamla) nybyggda flotten vid rampen för att underlätta båtupptagning, finns det kanske två galvade rör någonstans.
  • Se över förtöjningen av badbryggan
  • Vassrensning, kan ju sparas till i vår. Vill vi helt bli av med den, måste den, vad jag känner till, hållas efter en hel säsong, och kontinuerligt klippas under vattenytan.
  • Övrig rensning runt parkeringen.

 ... Och allt annat ni kommer på, och som brukar göras, maila mig. jonas.e.friedmann@gmail.com
Vänligen skicka ett mail till evakarin.carlsson@gmail.com om deltagande (antal), för beräkning av inköp.

Övrigt
För fastigheter anslutna till GA 7 (Lötgärdet avlopp). Stoppet i avloppet i somras renderade i en faktura på drygt 29000 :-. Det återstår ca 17000 :- på kontot.
Nytt under Dokument: Nu finns en del gamla dokument inlagt under Dokument/Historia

Väl mött på arbetsdagen!
/Jonas

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter