Information om Avlopp - Lötgärdet

Mail utskickat 8 April till Lötgärdets medlemmar: 

Hej,
Här kommer information angående förslag på avlopp för fastighetsägarna på Lötgärdet. Information är baserad på information från -Godkända Avlopp i Sverige AB -

Det kommer att hållas ett möte i Holmens lokaler Norrköping, Vattengränd 2 den 18/4, kl 18.30.  Anna Stridh, VA-projektören från Godkända Avlopp samt Magnus Larsson från Valdemarsviks kommun kommer att medverka och ge mer information på mötet.
Anna Stridh har även tackat ja till att medverka på Styrelsemötet den 5 maj.

Utöver informationens som är sammanställd nedan så har Jonas Friedmann ställt ytterligare frågor som han ännu inte fått svar på:
Detaljerad information över de ekonomiska delarna med initial kostnad per hushåll?
Då det finns en viss risk att alla fastigheter inte går med, har ni bankkontakter som har kunskap och upplägg för finansiering?
 
Det finns ännu ingen utsedd projektledare från Lötgärdets sida, så jag hoppas att alla kan ha översyn med att den här informationen inte är helt komplett och att förvarning om möte kommer snabbt inpå. 

Vi skickar ut mer information så snart vi vet mer. 

Alla kan såklart också själva kontakta Godkända Avlopp direkt, se kontaktuppgifter längst ner i mailet. 

Dokument med ansökan LOVA bidrag, samt beviljan av LOVA bidrag, som omnämns i informationen är för "tunga" att skicka med i mailet utan finns på hemsidan, se länk: http://www.storagettero.se/dokument/skrivelser-26133509

För att vi ska veta att du fått informationen i det här mailet, var snäll och skicka ett bekräftelsemail om att du fått informationen. 

Vänlig hälsningar
Eva Carlsson, sekreterare Lötgärdets samfällighet


—————————  - Information från -Godkända Avlopp i Sverige AB-   ————————-

Övergripande information
Godkända Avlopp i Sverige har lämnat in en ansökan om Lova bidrag för Lötgärdet som beviljats. 
Bifogat i mailet är en situationsplan med det inritade avloppet.  Det är samma situationsplan som LOVA-bidraget är beviljat på. Det är medtaget de tomter i området som Sandström fortfarande äger och totalt är det sökt för 33 fastigheter. 
Ansökan har Godkända Avlopp i Sverige AB pratat med Magnus Larsson på Valdemarsviks kommun om.
De ekonomiska beräkningarna har  Godkända Avlopp i Sverige AB  lämnat på totalentreprenad. 
Lösningen utgår från självfall i området och en totalkostnaden som LOVA är sökt på är inkl reningsverk, ledningar och anslutningspunkter in på tomtgräns. Allt ikring verket installerat och klart förutom det som åligger var och en fram till resp hus.
Inräknat är också kostnader för Lova ansökan och kompletta ansökningshandlingar.
Det finns även några pågående avstyckningar i området som Godkända Avlopp håller på att undersöka om det finns möjligheter att koppla på men då betalar dom ett annat pris då det är inlämnat vilka fastigheter som LOVA berör. 

Detaljer om Avloppet
Avloppet är planerat med ett gemensamt reningsverk i området som ska ligga på vänster sida om vägen när man kommit in i området efter tomterna. Ledningsnätet kommer vara självfall från samtliga fastigheter i olika dimensioner beroende på hur många hushåll som finns utmed sträckan. 

Två pumpstationer kommer finnas och den ena nere vid tomterna 3:6, 3:7 och 3:8. Den andra pumpstationen kommer finnas i vägskälet och samlar ihop självfallsledningarna från den delen av området och tar det till reningsverket.
Planen är att det inte ska sprängas i området utan huvudsakligen kommer ledningarna gå utmed vägens sträckning. De kommer isoleras där det behövs istället för att gå ned på djup där det behöver sprängas. Sen kan det bli någon sprängning över något parti men inte som det ser ut i dagsläget.
Ledningsnätet kommer byggas med avsättning vid varje fastighetsgräns där fastighetsägaren får koppla på sig. Var och en bekostar vad det kostar att gräva in från avsättning till hus på sina tomter och antingen handlar man upp det av samma entreprenör vid byggnationen eller annars har man en egen lösning på det. Vi kommer informera mer om det på mötet som ska hållas.
I ledningsgraven kan läggas med andra ledningar om det finns önskemål med hänsyn tagit till ex mer isolering då ex vattenledningar kräver ett annat frostskydd. Det finns områden som passar på att lägga både avlopp, vatten o fiber i samma grav och något område har också haft kontakt med elbolaget och fått med el runt. Det här är inget som är medräknat i LOVA bidraget men jag informerar om att det finns möjlighet
Reningsverket är av märket Graf och det är ett robust långsiktigt reningsverk med processgaranti. Det är tillförlitligt och bra här där det är varierande belastning, se även länk: www.conclean.se

Driftkostnaden: 2799kr/år och hushåll 
Beräkningen är baserad  på Graf reningsverk 33 hushåll, 5 boende året runt. 
I kostnaden ingår: serviceavtal, kemförbrukning samt elförbrukning.
Av driftskostnaden är 1600:- / år och hushåll kemikalier. Detta är då beräknat på 5 personer året runt. För hushåll med färre personer kommer alltså denna kostnad bli lägre. 
Det tillkommer kommunal slamtömning 4-5/ggr/år

Kontakt - Godkända Avlopp i Sverige AB
Anna Stridh, VA-projektör och projektledare:
0709-32215, anna.stridh@avloppet.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter