St Getterö - Information från ordföranden

Till medlemmarna i Stora Getterö samfällighet

Avlopp
Ett gemensamt avloppsystem för Lötgärdets samfällighet kommer under sommar/ höst att byggas/installeras. Arbetena börjar i juni månad gör uppehåll under juli, för att fortsätta augusti-november.

Det som närmast kommer att ske är leveransen och utplaceringen av reningsverket  den 7 juni. Förberedande utgrävning och leverans av fyllmaterial kommer att ske runt den 2 och 3 juni.    

Då och då kommer arbetena att ske i och bredvid vägen. Naturligtvis görs allt för att störa trafiken så lite som möjligt. 

Vi kommer därför inte att utföra något större underhåll av vägen under sommaren, utan det sker när arbetena med avloppet är klart

Vägansvarig
Krister Frank har valt att avsäga sig ansvaret som vägansvarig, Tack Krister för det engagemang du haft kring detta. Vi behöver därför en ny vägansvarig. Arbetet består, enklast uttryckt, se till att en acceptabel standard hålls, käppar för plogning sätts ut och tas in, till styrelsen framställa behov av underhåll. Ett ”styrdokument” kommer efter sommaren att tas fram för detta. Den som kan tänka sig ställa upp, kontakta mig 073-326 84 50. Det är naturligtvis bäst att detta sker på frivillig väg, alternativt skickar jag ärendet vidare till valberedningen.

Bryggorna
Bryggorna planeras som tidigare sagts, att justeras i läge c:a tre meter ut. För att detta ska bli så bra och billigt som möjligt, behövs det idéer och förslag, kanske lite material som någon bara har liggande, på hur vi bygger om bryggfästen och ramper. Kontakta bryggansvarige Lars Wiklund.        Min tanke är att vi gör detta själva. Först bygga om bryggfästen, därefter ”spela” ut bryggorna och eventuellt flytta några fästen i bryggan för förankrings stenar.

DNA märkning
För att i bästa fall minska stölderna av båtmotorer har styrelsen beslutat att köpa in DNA-märkning.
https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/
Varje medlem får om så önskas, sin motor och båt DNA-märkt och en klisterdekal. Föreningen köper också in större skyltar för att sättas inom området. Det behövs även här en ansvarig, som applicerar märkvätskan, och en kontaktperson gentemot stöldskyddsföreningen, kan alltså vara två ansvariga. Kontaktpersonen är bara en person som stöldskyddsföreningen kan kontakta om en stulen motor/båt hittas.

Inför stämmorna 
Då jag som vanligt jobbar eller är ute och reser vid tidpunkten för stämman, kommer Lars Fredriksson (Stora Getterö) respektive Gudrun Östman (Lötgärdet) att leda dessa. Jag kommer att sammanställa ett sparsamt info inför dessa. I övrigt hänvisar jag till tidigare utskickad info, samt till protokoll och övrig information som finns på hemsidan. Finns det frågor/ämnen som ni önskar information om, vänligen kontakta mig i god tid innan stämman.

Med vänlig hälsning
Jonas Friedmann

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter