Lötgärdet Information från styrelsen

Avloppet
Anna Stridh beskriver i separat information om hur arbetena fortskrider. Vi i styrelsen har blivit informerade om de sprängningsarbeten som var tvungna att genomföras. Vi hade ingen anledning att ifrågasätta de beslut som togs. Sprängningarna blev något mer omfattande än vad man räknat med, men långsiktigt tros detta vara bästa lösningen.
Vi har dock blivit tvungna att besluta, att acceptera en fördyring om c:a 4000:-/fastighet.
Exakt summa känner vi inte till i dagsläget, då fakturorna från arbetena inte inkommit. Så fort vi vet kommer vi att meddela summan för sista inbetalningen.
För mer detaljerad status kring avloppsarbetet se informationsblad från Godkända Avlopp

Gärdet GA 10
Ängen ner mot parkeringen behöver någon form av skötsel, vi önskar förslag på någon ”sakkunnig” vad vi ska göra. Betesmark, Eu-bidrag, plöja upp, slå ner årligen med kätting.

Ekonomi
Efter badplatsen så finns det c:a 3500:- i kassan/medlemsavgifter och GA 10.

Styrelsen/gm
Jonas 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter