St Getterö Information från Styrelsen

Bryggorna
Bryggorna ska nu vara uppmätta och bryggplatserna iordningställda. Inför nästa säsong ska nya skyltar i bästa fall införskaffats och ”Bockholmsbryggans” platser hittat rätt.
En skiss över platserna och dess innehavare kommer att sättas upp, på anslagstavlan och/ eller vid bryggfästet. Tanken är att där även ska stå ett telefonnummer för varje innehavare/plats, så man snabbt kan bli nådd fall något inträffat. De som vill ha sitt nummer med, skicka ett mail, gärna före 25/9 till Monica, med namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.
monica.sydling-wiklund@skanemejerier.se
Ett tack till de som förtjänstfullt jobbat med bryggorna under sommaren.

Pumphuset
Det före detta pumphuset planeras som sagt, att bli förråd för bryggor mm. Låset har nu bytts ut, så att bomnyckeln går dit.

Vägen
Det har inte anmält sig någon ny intressent till posten som vägansvarig. Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheten att vägen går upp i Södra Finnö (väg)samfällighet. Oavsett utfallet av detta behöver plogkäpparna komma upp. Det finns som jag ser det tre alternativ, några tar initiativ och meddelar att vi löser det, käpparna sätts upp på arbetsdagen, eller vi köper in tjänsten. Har inget av de två första alternativen klargjorts till arbetsdagen, så köper vi in tjänsten.

Arbetsdagen
Tar sin plats första lördagen i oktober (1/10). Samling vid bryggorna kl 10.00. De som ämnar närvara får gärna skicka ett mail till Eva : evakarin.carlsson@gmail.com med antal. På agendan, kan förutom det vanliga, vara.

Tömma pumphuset, Klippa vass, flytta ”badflotte” till rampen för lättare båtupptagning. Sätta igång vattenpumpen för avspolning av båtar, bygga skydd till densamma.

”Arbete” med att flytta ut ”lötgärdsbryggan” (enligt uppgift är”bockholmsbryggan” redan flyttad)

Sätta upp ”DNA” skyltar, Sätta upp plogkäppar. Samt allt annat som ni kommer på.


Styrdokument
Enkla styrdokument för avgifter, GA, mm planeras att utarbetas under hösten.

Bastuflotte
Vi är några på fastlandssidan, som har tankar på att investera i en bastuflotte. Intresserade kan kontakta Jonas, Andreas eller Ola.

Med vänlig hälsning Styrelsen/gm Jonas

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter