Lötgärdet -  Status Avloppsarbete

Hej,

Slutbesiktning sker nu på torsdag den 20 oktober och slutbetalning kommer att ske enligt plan dvs i december. 
 
Eventuella restpunkter från slutbesiktningen kommer att kontrolleras och släckas i en efterbesiktning under våren när mark etc har satt sig och efterjusterats av Godkända avlopp. 

Som säkerhet under garantitiden 5 år kommer en garantiförsäkring på 10 % av totala entreprenadbeloppet att överlämnas till oss. 

Vi har idag haft genomgång och haft en intern Förbesiktning av anläggningen. Anläggningsarbetena är med undantag av anslutning till Lundins fastigheter slutförda och i stort klara. 

De flesta fastigheter är nu anslutna till reningsverket. Av de 14 fastigheter som tidigare varit anslutna till GA7 är nu samtliga utom en fastighet inkopplade på verket. 

Med andra ord är verket nu att betrakta som driftsatt och fungerande. 

Slutbesiktningen på torsdag kommer enligt min bedömning med all säkerhet att resultera i ett godkännande med några restpunkter som skall åtgärdas och kontrolleras och godkännas vid senare tillfälle i en efterbesiktning.

Generellt anser jag att arbetet har gått bra och att vi får vara nöjda med de relativt begränsade tillkommande arbete som vi nu efter slutförandet kan konstatera, det kunde varit betydligt mer omfattande om vi haft otur.

Med vänlig hälsning,
Lars Fredriksson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter