Till medlemmarna i Lötgärdet 

Information gällande arbeten kring avloppet 

Vi har ännu inte fått slutfakturor från de extra arbeten runt avloppet som krävdes.
Till den sista betalningen, som ska vara föreningen tillhanda senast den 1/11, har vi beslutat att fastställa beloppet till 17000: -/fastighet. Betalas in på Lötgärdets samfällighets konto, PG 4315198-4, ange fastighetsbeteckning, samt namn.

De indikationer vi har är att detta då kommer att täcka in allt arbete, och beroende på hur stor kostnaden blir för förrättningen, kanske även denna. En total redogörelse för kostnaderna kommer att ske så fort alla fakturor är inkomna.

Godkända avlopp ska föreslå ett system, för hur betalningarna av driften kan se ut.
En första betalning kan komma till den ordinarie debiteringen i februari, detta beroende på hur de stora fakturorna för de extra arbetena är på. 

Arbetet med avloppsverket, har gått snabbare än den ursprungliga planen och är nu i drift. Alla större grävarbeten är klara och fastigheterna kopplas på efterhand, viss återställning av bl.a vägen återstår. För mer information om status på avloppsarbetet, se sammanställd information från Lars Fredriksson.

Styrelsen Lötgärdets samfällighet

gn / Jonas Friedmann

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter