Lötgärdet - information avloppsanläggningen

Här kommer information om preliminär avgift för drift och underhåll samt information om vad som inte får spolas ner i avloppet. 

Preliminär utdebitering för drift och underhåll
Formellt tas beslut om debitering drift och underhåll på nästa årsstämma. För att kunna betala löpande räkningar för el, kemikalier och service så behöver vi dock debitera ut avgift för drift och underhåll nu i februari.
Underlaget för avgifterna finns i länkat budgetdokument.

  • Fasta kostnader som ska delas på de 37 fastigheter som har möjlighet att ansluta sig: 1150 kr /fastighet
  • Rörliga kostnader att fördelas på de 23 fastigheter som har anslutit sig eller planerar att göra så under 2017: 2800 kr /fastighet
  • Tillsammans med utdebiteringen behövs också en inbetalning som täcker extra arbeten redovisade i utskicket 30 december samt tillkommande kostnad för markeringsstolpar:  1900 kr /fastighet


Läs kapitel 12 i länkad manual om vad som inte år spolas ner i avloppet
Som fastighetsägare ansvarar man för att inte hälla ut något olämpligt i avloppet, som t ex kemikalier. Dagvatten får inte heller nå anläggningen. Mer om detta finns i kapitel 12 i länkad manualDet är viktigt att alla i hushållet har tagit del av kapitel 12 i manualen, så att reningsverket kan fungera som det ska.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter