St Getterö - Information från ordföranden

Styrelsemöten
Sker helgen 6–7 maj. Motioner inlämnas gärna före den 10 april.

Arbetsdag
Lördagen den 6 Maj. Samling kl. 10:00
Förutom vanliga avstädningen, dikesrensning mm, behöver ”pumphuset” få ny färg och taket rengöras. Finns det någon som känner för att ansvara för planering av detta, hör av er.
Planeringen/påbörjande för/av arbetet med bryggorna, (justering av kättingar, utflyttning av ”Lötgärdsbryggan” samt byggande av förbindelsebryggan) och fastställande av datum för utförande av detta, vore bra om vi fick till denna dag.

Vägansvarig
Det finns fortfarande ingen intresserad till detta. Det finns av Trafikverket kortare kurser man kan få gå http://www.revriks.se/kurser/ kort om tid denna gång, men det kommer säkert fler tillfällen.

Avgifter
Har enligt de uppgifter jag har, kommit in i tid, det tackar vi för.

Båtplatser
Påminner om att båtarna på ”Bockholmsbryggan” ska flyttas ett steg utåt jämfört med tidigare. Vill minnas att det var lite oklart efter utbyggnaden förra året. De platser som är markerade som extra näst längst in, är troligen upptagna och de sista två saknar den inre bommen. Se skiss.

Med vänlig hälsning
Jonas 073–3268450

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter