Information från ordföranden

Lite info och tankar efter styrelsemötena och stämmorna.

Vägen
Kommer om allt går som planerat att hyvlas och kantskäras i höst, därefter grävs dikena ut och ett bärlager läggs på, till viss del med bidrag från trafikverket. Men en stor del av medlen från ”vägfonden ” kommer att tas till anspråk. Finns önskemål, hör av er.
Vägansvarig saknas fortfarande, när vägen väl är ”renoverad”, återstår i stort att beställa uppsättning av snökäppar, plogning samt ev saltning, sladdning.

Bryggorna
Det avslutande arbetet med utflyttning av Getteröbryggan och justeringar av kättingar har nästan slutförts, återstår arbete med rampen.
OBS Av de två yttre förankrings stenarna ligger nu en precis nedanför stegen, till höger. Den andra ligger c: a två meter ut från det ”vänstra” hörnet, dykning och bör alltså ske från mitten av badbryggan.
Förvisso lekman, men det känns som det är dags för en ordentlig inoljning. Bryggorna är 41 meter långa, finns det någon i församlingen som har bra kontakter för inköp, samt kan beräkna rätt mängd? 
Är det månne ”bryggolja” i de två 10 liters dunkar som står i pumphuset?

Stadgar
Stämman tog beslut att förändra och förenkla stadgarna, men det behövs ändock personer till styrelsen och ansvarsområden, vi är några som inte kommer att stå som valbara till styrelse eller valberedning nästa år. Lyckas vi inte få till en styrelse så återstår enligt min kännedom, förvaltning av Länsstyrelsen till en okänd kostnad. 

DNA märkning
På stämman beslutades att köpa in mer märkmedel. Jag tittade lite noggrannare i pumphuset och hittade medlet. Hänger i en påse på väggen längst in, kontakta mig, Nalle eller Rolle. Väntar med inköp av nytt.

Pumphuset
Ny färg står i huset, om andan infinner, sig ta med en pensel och måla, annars arbetsdagen i höst. Naturligtvis räknas arbetet som arbetsdag. Några vindskivor bör bytas.

Skyltar
Till båtplatserna med fastighetsbeteckning inköps, Har vi tur finns dom för montering i höst. 

Lötgärdet
Stämman beslutade bland annat att gå vidare med anmälan till lantmäteriet gällande avloppet. 

Övrigt
De avgifter vi har för väg och bryggor samt parkmark, kan knappast sägas vara höga. Varje investerad krona för att hålla dessa på en bra nivå tror jag kommer tillbaka i värdet på våra fastigheter.
Investerar vi i t.ex. Boulebana, 5000: -, och ett litet ”utegym” 5000: -, och kanske två hjärtstartare 10 000: -  st. så är det väl investerade pengar, trots att alla inte anser att det behövs.
Vi har dock hamnat i ett litet juridiskt moment 22. Avgifterna till våra GA får bara gå till det de är avsedda för, vilket med rätta påpekades då vi avsåg ta medel från Lötgärdets ”parkmark” till byggnation av ”förbindelsebryggan”. Ett ”utegym” och boulebana kan säkert också ifrågasättas, en hjärtstartare med säkerhet.
Samtidigt påstods att man inte heller får ta ut medlemsavgifter, vilket då omöjliggör att köpa in exvis hjärtstartare eller anlägga andra små ”nöjesanläggningar”. 
Efter att konsulterat Christer Abrahamsson gällande ovanstående, så anses att medlemsavgifter för administration är ok. Vill vi göra inköp, förbättringar till något som inte anses omfattas i gemensamhetsanläggningen, får det antingen betalas av de intresserade, alternativt att en omröstning visar att alla är för, som vi på ”fastlandet” gjorde med ”badbryggan”.

Med vänlig hälsning
Jonas Friedmann

PS
I Stockholms län har det genomförts ett projekt för att höja överlevnaden vid ett plötsligt hjärtstopp, det innebar i korthet att man utför HLR och använder en hjärtstartare, innan ambulansen kommer. Den tid det tar för en ambulans att komma till vårt område bedömer jag till över 30 minuter. Det är den tid, där man bedömer det som utsiktslöst att återstarta hjärtat med lyckat resultat. Projektet lyckades höja överlevnaden från c: a 3 % till 8–9%. Projektet innefattade dock hjälp från Polis och övrig Räddningstjänst, som då kom fram med hjärtstartare och hjälpte till med HLR.  
DS

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter