Information till medlemmarna Stora  Getterö

Hej,

Vi har nyligen fått två besked från Södra Finnö samfällighet.

1. Hyvlingen av vägen är uppskjuten till i vår. Detta innebär att även vår väg inte heller hyvlas förrän i vår.
 

Därför avses det beställas material för att jämna ut ”potthålen”. Detta läggs liksom tidigare på allmänningen vid det blå släpet. Antingen utförs arbetet vid städdagen, om inte så sker, beställs jobbet externt.


2. Den entreprenör som skött snöröjningen, via Södra Finnö samfällighet, avsa sig inför vintern röjning av alla småvägar, dit vår väg hörde. Vi avser därför skriva avtal med Franks Monteringstjänst för snöröjning av vägen och uppsättning av snökäppar.

 
Bifogas senaste utgåvorna av båtplatser, för skyltmontering.
Bockholmsbryggan 
Getteröbryggan

Med vänlig hälsning
Jonas
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter