Information till medlemmarna Stora Getterö

Vägen
Gällande hyvling av vägen sitter vi i knät på Södra Finnö samfällighet. De har styrelsemöte i Mars, därefter vet vi när det kan tänkas bli av. Detta i sin tur kan vara beroende på förhandlingar som IP-only för, var deras fiber ska dras fram. Helt eller delvis i vägen, även vår väg avser de gräva ner fiberkabel i. För övrigt får vi nu drygt 5000:- i årligt bidrag från Trafikverket, mycket tack vare att två familjer är skrivna här nu.

Fiber IP-only
Då jag inte var nöjd med informationen som delgetts gällande fiberinstallationen, tog jag kontakt med projektansvarig, se svar nedan.

Hej,
Exakt datum för inkoppling har jag dessvärre inte. Låt mig försöka beskriva varför.  Liksom i övriga delar av landet så är vi beroende av trafikverket, bygglov, tillstånd från länsstyrelsen och markavtal för att gräva. Det som är vår flaskhals just nu är trafikverket som har fått en avsevärt högre belastning de senast 12 månaderna pga bland annat all schakt som sker runt om i landet. Ytterliggare personal rekryteras enligt den information vi har för att få ner ledtiderna. Vad som också är viktigt för oss är att vi får ”rätt” tillstånd först, det vill säga vi vill bygga/gräva med ”signalen i ryggen” för att på så sätt lysa upp kunder. För er del kommer signalen från Söderköping via Skåra Sverkersholm vidare till Bråta Börrum och sen till Ramsdal Södra Finnö. I dagsläget saknar vi 7 stycken TRV tillstånd för Skåra, 2 för Bråta Börrum och 2 tillstånd för Ramsdal till Södra Finnö. Samtliga tillstånd är sökta sedan lång tid tillbaka och under december månad blev vi ombedda att komma in med kompletteringar vilket vi har gjort. Samtliga tillstånd vi har idag har kommit till oss från mitten på december till idag. Så vi är hoppfulla att det rullar på.
 
Progressen går lite långsammare under Jan-Mars iom väderförhållande. Dock så kommer fiberbox installeras. I dag så är 282 boxar installerade av totalt 642 beställningar i Ramsdal till Södra finnö. Jag vet att det har skrivits och pratats om att projektet har stoppats mm. Så är inte fallet, men det går långsammare under dessa månader.
 
Vad gäller installation av din/er fiberbox så ber jag vår ue att kontakta er för tidsbokning och med reservation för diverse tillstånd vi behöver från tredje part så är ambitionen att drift sätta Ramsdal under sommaren.
 
Inser att ovan inte ger dig de svar du vill ha men jag hoppas det ger ngt mer kött på benen iaf. Slå gärna en signal eller skicka ett SMS så ringer jag upp om du vill diskutera mer.
 
Vh
Frasse

 
Bryggor
Bryggorna vill gärna ha lite olja, kommer att inköpas och ställas i ”pumphuset”. Finns det intresserade att olja in dom, hör av er. Annars föreslår jag styrelsen att vi ”köper tjänsten”.
Bockholmsbryggan verkar förvisso ligga hur bra som helst, men kättingarna som håller bryggan i sidled borde justeras, så dom ej riskerar att skada flytblocken, vid högt vattenstånd och kraftig vind.
 
Sophämtning
Valdemarsviks kommun har konstaterat att vi inte har en väg som ger dom möjlighet att vända sopbilen på regelrätt sätt. Bilen får ej heller backa, annat än vid vändning. Detta innebär att fastigheterna 25, 26 och 27 får dra sina sopkärl till allmänningen mellan Lötstrandsvägen 28 och 29, där bilen vänder. Vad gäller fastigheterna 8,9,11 och 12 är det inte riktigt klart om bilen kan vända borta vid 9 och 11. Ni får vara beredda på att ställa kärlen i kurvan mellan Lötstrandsvägen 5 och 8, där jag tror bilen vänder idag. Annars, ta reda på vad som behöver göras för att få en godkänd vändplats.
 Vad jag förstått av kommunen ställer fastigheterna 31,31 och 33 redan idag sina kärl vid pumphuset, vilket går bra fortsättningsvis. Länk till Kommunens föreskrifter.
 
Pumphuset
Behöver nya vindskivor, och färg. Om man ej har möjlighet att komma på ”arbetsdagar” så finns möjligheten att ha sin egen arbetsdag. Alternativt föreslår jag styrelsen att vi ”köper tjänsten”

Mobilmast
Enligt den informationen jag har, så har det monterats en mobilmast på Ämtö. I första skedet är det bara Telia som levererar 4g.

Avloppet
Har rengjorts, hoppas på mindre fett i rören detta år. Kommunen har kommit med förslag på årlig kontrollavgift. Förutom den planerade avgiften till Lantmäteriet, tror vi att budget håller.

Styrelsearbete
Styrelserna behöver nya ordföranden, gällande de avslutande av de projekt som jag hållit i gentemot Kommunen (sjöbodar, bryggor mm) och trafikverket, tar jag ansvar för de tills de är klara.

Bastuflotte
Vi är några som tillsammans investerat i en bastuflotte. Under viss del av året avser vi förtöja den bakom gamla sjöboden. Om någon har synpunkter kring detta, kontakta mig.

Avgifter
Fick själv tänka efter vad 500:- ”fondering brygga” var, kanske alla visste, men om inte är fallet.  Det är inbetalning av föreningens del i den nya bryggan, så beloppet på kontot återställs enligt tidigare.
Hoppas också att årets avgifter kommer in lika smidigt som fjolårets, då inte en enda påminnelse behövdes.
 
Med vänlig hälsning
Jonas
073-326845

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter