Till medlemmarna i Stora Getterö och Lötgärdets samfälligheter


Information efter Styrelsemötena, inför stämmorna

Stora Getterö
Avgifterna föreslås vara oförändrade, det finns gott om likvida medel i kassan. Avtal skrivet med Krister Frank om snöröjning. Christer Abrahamsson har tagit fram ett förslag till stadgar, som förtydligar en del, ej klart för beslut till denna stämma. Gällande tidpunkt för vägens förbättringsarbeten finns ännu idag ingen ny information. Man inväntar rätt förhållanden, vägen behöver ha lämplig ”fuktighet”, därav är saltning beställt.

Valberedningen kom med förslag till ny styrelse, det saknas förslag på ny ordförande.
Detaljerna i ovanstående finns att läsa i protokollet och den ekonomiska bokföringen, som publiceras på hemsidan så snart de är godkända.

Arbete vid bryggor och pumphus förlöpte väl på arbetsdagen, pumphuset kommer att målas en gång till och vindskivorna kommer att få en plåt överst. Bryggorna har förtjänstfulls inoljats av ett gäng gentlemän, behöver troligen en omgång till om något år.
 
Lötgärdet
Avgifter, då den en gång föreslagna ”förbindelsebryggan” ej genomfördes p.g.a. formella fel, föreslås ingen utdebitering för GA 10 2019. En viss summa har använts för ny sand till stranden.

För avloppet föreslås en liten höjning av fasta avgiften, och en sänkning av den rörliga, allt med referens på utfall 2017, och beräknat utfall 2018.
Valberedningen kom med förslag till ny styrelse, det saknas förslag på ny ordförande.
Detaljerna i ovanstående finns att läsa i protokollet och den ekonomiska bokföringen, som publiceras på hemsidan så snart de är godkända.

Frågan om inköp av hjärtstartare kommer att ställas på stämman.
Förordningar gällande förutsättningar för sophämtning, gör att vissa fastigheter kanske inte kan få hämtning vid tomtgräns. Frågan om att i stället uppföra en gemensam plats liknande den vid Ämtö bryggan kommer att ställas
Frågor inför stämmorna tas gärna emot per mail i förväg.
 
Val av ordförande och valberedning
Redan när jag valdes till ordförande skrev jag att det skulle gälla för tre år. Avsikten var b.la annat att förbereda alla medlemmar på att någon ny behövde kliva in. Valberedningen lyckades inte få någon att ställa upp, och jag ställde då upp ytterligare ett år. Även Ragnar kommer efter 14 år att avsäga sig sitt uppdrag.

En anledning till våra faktiskt låga avgifter är att det finns medlemmar som arbetar ideellt. Styrelsen har aldrig haft några arvoden, Bosse klipper vägrenen, Dicken klipper gräset på gärdet, Rolle och Lars håller koll på avloppet, Lasse bryggorna, ännu fler kan nämnas.
Vad jag lyckats läsa mig till, om vi inte lyckas få till en styrelseordförande, så får vi ha ett extra styrelsemöte, och därefter begära hos länsstyrelsen att dom utser en Syssloman, normal taxa 1000:-/tim. + moms.

Det stämmer förvisso kanske inte med nuvarande stadgar, men om nu inte ens högsta önskan är att vara styrelseordförande i en samfällighet, anser jag att ett ”kontrakt” på tre år, är tillräckligt för att man då har dragit sitt strå till stacken.

Är det mycket jobb? För mig blev det av olika skäl rätt mycket jobb, vilket jag i.o.f.s inte har något emot, då man lyckas genomföra det man förutsatt sig. Jag anser att rätt mycket av struktur nu finns för att arbetet inte ska vara speciellt betungande. En hemsida finns för Information, Eva fortsätter att administrera den. De två kassörerna Christer och Gudrun fortsätter, full koll på betalningarna. Vad jag känner till, så har de sista två åren alla betalningar kommit in, utan påstötningar.  I bästa fall blir vägen uppdaterad. Det som i framtiden behöver göras, är att ta fram ett bättre underlag för avgifterna till bryggorna, gällande livslängd kontra underhåll, men det är ju inte självklart att ordförande ska ta fram underlaget.

Vad behöver man göra, läsa igenom stadgarna och se till att de följs, se till att kallelser kommer ut (sekreterarna sköter det praktiska), hålla i styrelsemötena, och ev. stämmorna.
Behöver man vara ordförande för bägge samfälligheterna, självklart inte. Kan man fråga tidigare ordförande om detaljer, självklart.

Jag kommer fortsättningsvis ansvara för att bygglovet för sjöbodar mm, administreras klart. Tills vidare vara kontaktperson gentemot Trafikverket och Stöldskyddsföreningen. Har också ambitionen att hjälpa till med bryggorna.  

Det som skulle behövas är en ansvarig för vägen, och gärna någon som administrerar inköp av förtäring till arbetsdagarna. Kanske kan utses på stämman.

Man får gärna höra av sig till Ragnar med förslag. Ragnar kommer även själv att ta en ny runda i försöken att hitta ordförande/valberedning.

Till sist har jag konstaterat att alla inte läser allt i sina mail, inte jag heller.
Jag avser därför sätta upp en ”att göra” lista på infotavlan. Så kan vem som helst ta tag i något, när andan faller på.
 
Med vänlig hälsning
 
Jonas Friedmann
073-3268450

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter