Vårens arbetsdag 4 maj

Välkommen till vårens städdag lördagen den 4 maj.
Samling vid bryggorna kl. 10:00
Korv och fika kommer att finnas.
Som vanligt behövs:
Röjning, rensning kring diken.
Borttagning av snökäppar, samlas vid pumphuset.
 
Något mer som behöver göras denna dag? Det är bara att föreslå.
 
Skicka svar med antal deltagare till Lötgärdets sekrterare Evelyn Lundin (evelyn.lundin@gmail.com)

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter